Χάρτης καταλληλότητας του είδους Satureja thymbra (Θρούμπι)

Ermis

Τίτλος

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Satureja thymbra (Θρούμπι)

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1401
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Satureja thymbra (Θρούμπι) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Satureja thymbra
Λέξη-κλειδί: Θρούμπι
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Satureja thymbra (Θρούμπι)
Τύπος περιεχομένου: MapΚατεβάστε το αρχείο: Satureja thymbra (Θρούμπι).jpg