Χάρτης καταλληλότητας του είδους Smilax aspera (Αρκουδόβατος ή Αρκόβατος)

Ermis

Title

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Smilax aspera (Αρκουδόβατος ή Αρκόβατος)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1403
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Smilax aspera (Αρκουδόβατος ή Αρκόβατος) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Smilax aspera
Λέξη-κλειδί: Αρκουδόβατος
Λέξη-κλειδί: Αρκόβατος
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Smilax aspera (Αρκουδόβατος ή Αρκόβατος)
Τύπος περιεχομένου: Map


Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Smilax aspera (Αρκουδόβατος ή Αρκόβατος) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.


Download file: Smilax aspera (Αρκουδόβατος ή Αρκόβατος).jpg