Χάρτης καταλληλότητας του είδους Solanum nigrum (Μαυρόχορτο, Αμπελουρίδα)

Ermis

Τίτλος

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Solanum nigrum (Μαυρόχορτο, Αμπελουρίδα)

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος προσβασιμότητας: 2021-11-30T05:52:02Z
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1404
http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1404 Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Solanum nigrum (Μαυρόχορτο, Στύφνο, Αγριοντομάτα, Αμπελουρίδα) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Εκδότης: TEI Ιονίων Νήσων
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Solanum nigrum
Λέξη-κλειδί: Μαυρόχορτο
Λέξη-κλειδί: Στύφνο
Λέξη-κλειδί: Αγριοντομάτα
Λέξη-κλειδί: Αμπελουρίδα
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Solanum nigrum (Μαυρόχορτο, Αμπελουρίδα)
Τύπος περιεχομένου: Map

Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Solanum nigrum (Μαυρόχορτο, Στύφνο, Αγριοντομάτα, Αμπελουρίδα) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.


Κατεβάστε το αρχείο: Solanum nigrum (Μαυρόχορτο, Στύφνο, Αγριοντομάτα, Αμπελουρίδα).jpg