Χάρτης καταλληλότητας του είδους Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)

Ermis

Τίτλος

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1256
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Tadarida teniotis, νυχτερίδα νυχτονόμος στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Χειρόπτερα
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Tadarida teniotis
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Νυχτονόμος
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)
Τύπος περιεχομένου: Map

Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Tadarida teniotis, νυχτερίδα νυχτονόμος στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.


Κατεβάστε το αρχείο: Tadarida teniotis.jpg
Κατεβάστε το αρχείο: Tadarida teniotis ph.jpg
Κατεβάστε το αρχείο: license.txt