Χάρτης παλαιότερων και προβλεπόμενων θέσεων δειγματοληψίας τύπων οικοτόπων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου

Ermis

Τίτλος

Χάρτης παλαιότερων και προβλεπόμενων θέσεων δειγματοληψίας τύπων οικοτόπων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1013
Περιγραφή: Έργο 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην προστατευμένη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός προγράμματος παρακολούθησης με εργασία πεδίου.
Γλώσσα: el
Τίτλος: Χάρτης παλαιότερων και προβλεπόμενων θέσεων δειγματοληψίας τύπων οικοτόπων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου
Τύπος περιεχομένου: Map

Έργο 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην προστατευμένη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός προγράμματος παρακολούθησης με εργασία πεδίου.


Κατεβάστε το αρχείο: ΠΡΓ_16_Χάρτης προβλεπόμενων θέσεων δειγματοληψίας_ver2.pdf