Χάρτης προστατευόμενων περιοχών της Ζακύνθου

Ermis

Title

Χάρτης προστατευόμενων περιοχών της Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1228
Περιγραφή: Απεικόνιση των προστατευόμενων περιοχών της Ζακύνθου στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”)
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Natura 2000
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης
Τίτλος: Χάρτης προστατευόμενων περιοχών της Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Map

Απεικόνιση των προστατευόμενων περιοχών της Ζακύνθου στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”)


Download file: Απεικόνιση των προστατευόμενων περιοχών της Ζακύνθου (NAT-PRO).jpg