Χαρτογραφώντας και αποτυπώνοντας το (ηχο)τοπίο και τη βιοποικιλότητα για περιβαλλοντική εκπαίδευση ΑΜΕΑ. Εφαρμογή για το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ermis

Τίτλος

Χαρτογραφώντας και αποτυπώνοντας το (ηχο)τοπίο και τη βιοποικιλότητα για περιβαλλοντική εκπαίδευση ΑΜΕΑ. Εφαρμογή για το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Μινώτου, Χ
Συγγραφείς: Παρασκευόπουλος, Σ
Έτος έκδοσης: 2019
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1533
Περιγραφή: Μελέτη με αντικείμενο την δημιουργία υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατάλληλα προσαρμοσμένου για άτομα με προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής και κινητικά προβλήματα σε σχέση με θέματα προστατευόμενων περιοχών, απειλούμενων ειδών και διατήρησης περιβαλλοντικά σημαντικών οικοτόπων.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ακουστική οικολογία
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Τίτλος: Χαρτογραφώντας και αποτυπώνοντας το (ηχο)τοπίο και τη βιοποικιλότητα για περιβαλλοντική εκπαίδευση ΑΜΕΑ. Εφαρμογή για το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Working Paper
Κατεβάστε το αρχείο: 4 Thematiko_2019_Minotou+Paraskeuopoulos.pdf