17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο – Η συμβολή της σύγχρονης δασοπονίας και των προστατευόμενων περιοχών στην βιώσιμη ανάπτυξη

Ermis

Title

17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο - Η συμβολή της σύγχρονης δασοπονίας και των προστατευόμενων περιοχών στην βιώσιμη ανάπτυξη

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1538
Περιγραφή: Πρακτικά, Επιστημονικό Πρόγραμμα & Ομιλίες του 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου με τίτλο "Η συμβολή της σύγχρονης δασοπονίας και των προστατευόμενων περιοχών στην βιώσιμη ανάπτυξη" που πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς τον Οκτώβριο του 2015.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Προστατευόμενες περιοχές
Λέξη-κλειδί: Δασοπονία
Λέξη-κλειδί: Βιωσιμότητα
Λέξη-κλειδί: Αειφορία
Τίτλος: 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο - Η συμβολή της σύγχρονης δασοπονίας και των προστατευόμενων περιοχών στην βιώσιμη ανάπτυξη
Τύπος περιεχομένου: Other

Πρακτικά, Επιστημονικό Πρόγραμμα & Ομιλίες του 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου με τίτλο "Η συμβολή της σύγχρονης δασοπονίας και των προστατευόμενων περιοχών στην βιώσιμη ανάπτυξη" που πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς τον Οκτώβριο του 2015.


Download file: (Ε25)_ΜΙΝΩΤΟΥ_Δασολογικό_Αργοστόλι_ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.pdf