18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο – Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες, δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Ermis

Τίτλος

18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο - Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες, δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2017
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1177
Περιγραφή: Πρακτικά, Επιστημονικό Πρόγραμμα & Ομιλίες του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δασολογίας “Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες - δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος”, που πραγματοποιήθηκε στην Έδεσσα τον Οκτώβριο του 2017.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: International Conference
Λέξη-κλειδί: Πανελλήνιο Συνέδριο
Λέξη-κλειδί: Αειφορία
Τίτλος: 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο - Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες, δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Τύπος περιεχομένου: Other

Πρακτικά, Επιστημονικό Πρόγραμμα & Ομιλίες του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δασολογίας “Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες - δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος”, που πραγματοποιήθηκε στην Έδεσσα τον Οκτώβριο του 2017.


Κατεβάστε το αρχείο: 2. 18o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.pdf