6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας – Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές – Πρόγραμμα & Περιλήψεις

Ermis

Title

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας - Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές - Πρόγραμμα & Περιλήψεις

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1182
Περιγραφή: Το πρόγραμμα και οι περιλήψεις του Συνέδρίου με θέμα: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις, εφαρμογές» που περιλάμβανε 12 θεματικές ενότητες (Οικολογία Πληθυσμών, Οικολογία Κοινοτήτων, Λειτουργική Οικολογία, Εξελικτική Οικολογία, Οικολογική Μοντελοποίηση - Μαθηματική Οικολογία, Βιολογικές Εισβολές, Κλιματική Αλλαγή: Είδη και Οικοσυστήματα, Διαχείριση Ενδιαιτημάτων και Οικοσυστημάτων - Προστατευόμενες Περιοχές, Πρότυπα Βιοποικιλότητας, Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Εφαρμογές της Οικολογικής Έρευνας, Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία).
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: International Conference
Λέξη-κλειδί: Πανελλήνιο Συνέδριο
Λέξη-κλειδί: Οικολογία
Τίτλος: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας - Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές - Πρόγραμμα & Περιλήψεις
Τύπος περιεχομένου: Other

Το πρόγραμμα και οι περιλήψεις του Συνέδρίου με θέμα: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις, εφαρμογές» που περιλάμβανε 12 θεματικές ενότητες (Οικολογία Πληθυσμών, Οικολογία Κοινοτήτων, Λειτουργική Οικολογία, Εξελικτική Οικολογία, Οικολογική Μοντελοποίηση - Μαθηματική Οικολογία, Βιολογικές Εισβολές, Κλιματική Αλλαγή: Είδη και Οικοσυστήματα, Διαχείριση Ενδιαιτημάτων και Οικοσυστημάτων - Προστατευόμενες Περιοχές, Πρότυπα Βιοποικιλότητας, Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Εφαρμογές της Οικολογικής Έρευνας, Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία).


Download file: 4. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας.pdf