8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας – Δομές, Δεσμοί, Δυναμικές και Στρατηγικές επιβίωσης – ΠΡΑΚΤΙΚΑ – Πρόγραμμα – Περιλήψεις

Ermis

Title

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας - Δομές, Δεσμοί, Δυναμικές και Στρατηγικές επιβίωσης - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πρόγραμμα - Περιλήψεις

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2016
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1183
Περιγραφή: Πρακτικά, πρόγραμμα και περιλήψεις του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικολογίας: "Δομές, Δεσμοί, Δυναμικές και Στρατηγικές επιβίωσης" που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2016.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: International Conference
Λέξη-κλειδί: Πανελλήνιο Συνέδριο
Λέξη-κλειδί: Οικολογία
Τίτλος: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας - Δομές, Δεσμοί, Δυναμικές και Στρατηγικές επιβίωσης - ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πρόγραμμα - Περιλήψεις
Τύπος περιεχομένου: Other

Πρακτικά, πρόγραμμα και περιλήψεις του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικολογίας: "Δομές, Δεσμοί, Δυναμικές και Στρατηγικές επιβίωσης" που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2016.


Download file: 4. OIKOL_16_Helecos-PROGRAMME-ABSTRACTS-FINAL.pdf